طرح ساماندهي شبكه ملي آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو

در راستاي طرح تحول نظام سلامت، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شرف راه‌اندازي و عملياتي‌سازي شبكه‌ي ملي آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو و استقرار سيستم مديريت اطلاعات آزمايشگاه‌ها در كشور مي باشند. جهت فراهم نمودن مقدمات اجراي سامانه مديريت اطلاعات آزمايشگاه‌ها و ايجاد شبكه‌ي ملي آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو، طرحي جهت جمع‌آوري اطلاعات آزمايشگاه‌هاي كنترل موجود و صدور پروانه‌ي الكترونيكي تعريف شده است. طي اين طرح، كليه‌ي آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو در كشور شامل آزمايشكاه‌هاي دانشگاهي، همكار، مجاز، آكروديته و غيرآكروديته موظف به ثبت اطلاعات مربوط به خود مي‌باشند كه پس از دريافت و تاييد اين اطلاعات توسط امور استان‌ها و دبيرخانه‌ي آزمايشگاه‌هاي همكار و مجاز، موفق به دريافت كدHIX  جهت اتصال به شبكه‎ي ملي آزمايشگاهي شده و مجوز ثبت‌نام يا پروانه‌ي الكترونيك آزمايشگاه و مسئولين فني آن را دريافت مي‌نمايند.

ثبت نام - ورود به سامانه

اطلاعيه شماره 1: عطف به نامه ارسالي جناب آقاي دكتر دارايي رياست محترم آزمايشگاه‌هاي مرجع كنترل سازمان غذا و دارو در تاريخ 30 آذرماه خطاب به برخي از معاونت‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مبني بر ثبت نام و تكميل اطلاعات مربوط به آزمايشگاه معاونت خود و ساير آزمايشگاه‌هاي حوزه فعاليت معاونت شامل همكار، مجاز، آكروديت و غير آكروديت(شركت‌هاي توليد كننده) تا تاريخ 7 ديماه، لذا بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند سايت تا اين تاريخ جهت ثبت نام و تكميل اطلاعات باز خواهد بود.
اطلاعيه شماره 2: با توجه به تماس‌هاي مكرر آزمايشگاه‌ها جهت دريافت كد HIX، بدين وسيله به استحضار مي‌رساند، پس از ثبت وتاييد اطلاعات توسط متقاضي، اطلاعات ارسالي جهت بررسي و تاييد در اختيار معاونت‌ها قرار گرفته و درصورت تاييد اطلاعات، كد HIX به‌صورت سيستمي به آزمايشگاه مربوطه اعلام خواهد شد؛ لذا در حال حاضر نيازي به تماس و پيگيري آزمايشگاه‌ها نخواهد بود.

لينك عضويت در كانال تلگرام(پرسش و پاسخ)
دريافت سند راهنماي ثبت نام       دريافت سند راهنماي سامانه
 

شماره تلفن هاي بخش پشتيباني: 42651800 - 021