راه‌اندازي شبكه‌ي ملي آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو

در راستاي طرح تحول نظام سلامت، سازمان غذا و دارو با ماموريت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به راه‌اندازي و عملياتي‌سازي شبكه‌ي ملي آزمايشگاهي و استقرار سيستم مديريت اطلاعات آزمايشگاه‌ها در كشور نموده است.
بدين منظور و براي تعريف آزمايشگاه ها و نيز نمونه برداران داخلي مربوط به اين وزارت خانه، با تاكيد رياست محترم سازمان غذا و دارو، كليه آزمايشگاهها مي بايست ليست واحد هاي نمونه بردار كه به طور مستقيم با آنان در ارتباط هستند را جهت ايجاد مقدمات لازم براي امكان ورود به سامانه ، به آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ارسال نمايند.
پس از ايجاد نام هاي كاربري و كلمه عبور و ابلاغ به نمونه برداران ، امكان ثبت درخواست ها براي ارسال به آزمايشگاه مربوطه فراهم آمده است.
بديهي است پس از دريافت نام كاربري و كلمه عبور، واحدهاي محترم نمونه بردار مي بايست كليه درخواست هاي آزمون خود را از اين طريق به آزمايشگاه ارسال نمايند .

تكميل اطلاعات مربوط به آزمايشگاه معاونت

عطف به نامه ارسالي جناب آقاي دكتر دارايي رياست محترم آزمايشگاه‌هاي مرجع كنترل سازمان غذا و دارو در تاريخ 30 آذرماه خطاب به برخي از معاونت‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مبني بر ثبت نام و تكميل اطلاعات مربوط به آزمايشگاه معاونت خود و ساير آزمايشگاه‌هاي حوزه فعاليت معاونت شامل همكار، مجاز، آكروديت و غير آكروديت(شركت‌هاي توليد كننده) تا تاريخ 7 ديماه، لذا بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند سايت تا اين تاريخ جهت ثبت نام و تكميل اطلاعات باز خواهد بود.

تعداد بازدید:1781 تاریخ انتشار:1395/10/01 ساعت انتشار:08:20

اطلاعيه شماره 2

با توجه به تماس‌هاي مكرر آزمايشگاه‌ها جهت دريافت كد HIX، بدين وسيله به استحضار مي‌رساند، پس از ثبت وتاييد اطلاعات توسط متقاضي، اطلاعات ارسالي جهت بررسي و تاييد در اختيار معاونت‌ها قرار گرفته و درصورت تاييد اطلاعات، كد HIX به‌صورت سيستمي به آزمايشگاه مربوطه اعلام خواهد شد؛ لذا در حال حاضر نيازي به تماس و پيگيري آزمايشگاه‌ها نخواهد بود.

تعداد بازدید:2243 تاریخ انتشار:1396/02/03 ساعت انتشار:09:25